<<rewind
VS

Vladímír Skrepl << Marek Pokorný

10 11 2010

VIDEO

TXT

Vladímír Skrepl byl v několika anketách a při různých příležitostech označen zejména mladší generací umělců označen za jednu z nejvlivnějších postav české výtvarné scény po roce 1989, a to přesto, že jeho tvorba bývala k vidění v zásadě jen na skupinových přehlídkách, anebo samostatně v menších galeriích a výstavních prostorách. Teprve v roce 2008 byl oceněn Cenou Michala Ranného a navazující laureátská výstava se s velkým ohlasem konala v roce 2009 v Moravské galerii v Brně, která také vydala první umělcův katalog. Tato výstava nazvaná Jako v zrcadle i doprovodná publikace se však omezily pouze na recentní tvorbu Vladimíra Skrepla, takže přehled o záběru a kvalitě jeho práce od poloviny 80. let minulého století do dneška mají zatím jenom ti, kdo sledují současné české umění velmi zblízka. Navíc vytvoření relevantní dokumentace Skreplova díla vyžaduje čas a organizační energii, neboť stav jejího zpracování je vysloveně torzální. Vzhledem k vlivu a kvalitě Skreplovy tvorby je nejvyšší čas se začít takovým podnikem zabývat zcela seriózně a v mnoha ohledech i zpětně ukázat na její iniciační úlohu zejména v první polovině 90. let. Vedle zpřístupnění a zpřehlednění rozsáhlé a málo známě autorovy tvorby, z níž část existuje dnes už jen v záznamech, půjde také o korekci obrazu českého výtvarného myšlení druhé poloviny 80. let, kdy se „brutální geometrie“ Vladimíra Skrepla (a Martina Johna) či jiné pojetí expresivity stalo sice opomíjeným, ale z dnešního pohledu významným korektivem postmoderních náběhů z okruhu skupiny Tvrdohlaví. V roce 2010 pražská galerie SVIT remakem výstavy z roku 1988, která v Liberci představila právě tuto – vůči dobovému diskurzu subverzívní a kritickou – polohu výtvarného myšlení 80. let (John, Kovanda, Skrepl), zprostředkovala současnému publiku otázku po struktuře a hodnotách umění té doby. Po pokusu uchopit alespoň malířství 80. a 90. let (Wannieck Gallery, Dům umění města Brna) zůstává retrospektiva a vydání reprezentativní publikace věnované Vladimíru Skreplovi jedním z nejdůležitějších parciálních úkolů pro dějiny českého umění posledního čtvrtstoletí. Upřímně řečeno, na jeho splnění si zatím nikdo netroufnul.

Marek Pokorný
ředitel Moravské galerie v Brně

PLAKÁT

FOTKY